Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Vanliga frågor om finansiering

Söker du finansiering till din fastighetsaffär i Spanien eller Portugal kan Swedbank bistå dig med god kompetens inom området. Här nedan svarar Swedbank på några av de vanligaste frågorna.

Kan man låna pengar i Spanien och Portugal med den spanska eller portugisiska bostaden som säkerhet?

Ja, det kan man, Swedbank kan med hjälp av Swedbank i Luxemburg finansiera boenden som kostar 175 000 euro eller mer. Man kan låna 60 procent av det lägsta av köpeskilling eller värdering som bottenlån, minsta lånebelopp är 100 000 euro. Lånar man mer än 60 % räknas det som topplån.

Vänd dig till Fastighetsbyrån på den ort där du planerar att köpa bostad så hjälper de dig med kontakten med Swedbank.

Finns det både rörliga och bundna räntor på lån i Spanien eller Portugal?

Swedbank tillämpar 3-månaders rörlig ränta. På portugisisk bank kan man binda räntor på 5, 7 eller 10 år.

Finns det någon motsvarighet till det svenska lånetaket på 85 procent i Spanien och Portugal?

Under 2014 kom nya regler som säger att man vid köp kan belåna maximalt 80% av värdet (samtidigt max köpeskillingen) med bostaden som säkerhet, men delen mellan 60% av det lägsta av köpeskilling/värdering och lånebeloppet räknas då som topplån. Gäller det belåning av befintlig bostad kan man maximalt belåna 60% av värdet.

I Portugal ska lånet amorteras klart vid 75 års ålder.

 Vad kostar det att köpa och belåna i Spanien eller Portugal?

Det beror på köpeskillingens och lånets storlek. Normalt kostar det totalt 13-15% räknat på köpeskillingen, vissa kostnader är fasta, andra rörliga.

Det kostar ca 1100 euro i portugisisk bank.

 Kan jag låna pengar i Sverige med fastigheten i Spanien eller Portugal som säkerhet?

Nej det går inte, men tack vare att Swedbank Sverige kan göra detta via Swedbank Luxemburg är det möjligt för våra kunder att belåna den spanska bostaden med hjälp av sin kontaktperson på sitt vanliga bankkontor.

 Hur gör jag enklast för att betala de löpande kostnaderna som jag har för bostaden i Spanien eller Portugal?

Vi rekommenderar dig att öppna ett konto i en spansk/portugisisk bank och skaffa autogiro och internetbank. Många spanska och portugisiska banker har personal som talar skandinaviska och internetbank på engelska.

Fastighetsskatten i Portugal kan ej betalas via autogiro men kan betalas via Internetbank.

Saknar du svar på just din fråga eller vill du veta mer? Kontakta din rådgivare på Swedbank.

www.swedbank.se
www.swedbank.lu

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.