Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Juridiska frågor vid köp av bostad i Spanien och Portugal

Inför ditt bostadsköp i Spanien eller Portugal hjälper vi dig med svaren på de vanligaste frågorna.

Om jag har ett testamente upprättat i Sverige gäller det även min bostad och mina tillgångar i Spanien or Portugal?

Ja, det gör det. Men för att det skall kunna tillämpas måste det översättas, registreras m.m. vilket är förenat med stora kostnader och en hel del byråkrati. Efterlevande besparas mycket besvär med bevisfrågor och det blir billigare om man skriver ett kompletterande testamente hos advokat i Spanien or Portugal.

Jag och min make/maka kommer att flytta till Spanien/Portugal. Vad gäller om vi efter några år vill skilja oss?

Efter två års boende i annat land gäller det landets regler vid skilsmässa.Viktigt att prata med jurist för att ta reda på vad som gäller enligt spansk/portugisisk rätt och hur du kan påverka detta.

Ska jag betala fastighetsskatt även i Sverige på min bostad i Spanien?

Nej, bostäder utomlands är from 1 januari 2008 inte skattepliktiga för fastighetsskatt. Den nuvarande kommunala fastighetsavgiften gäller inte för bostäder utomlands.

Betalar man fastighetsskatt i Spanien eller Portugal?

Ja, du betalar en kommunal fastighetsskatt som beräknas på taxeringsvärdet. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger mellan 0,4 -1,1 procent. Som icke skatteresident betalar du även en statlig skatt som beräknas utifrån en bas på 1,1-2% av taxeringsvärdet, och själva skatten är sedan 24-25% av denna bas.

I Portugal är den kommunala årliga fastighetsskatten max 0,5% av taxeringsvärdet beroende på kommun. (Lagos är för närvarande 0,4%).

Måste jag även skatta i Sverige om jag hyr ut min bostad i Spanien eller Portugal?

Hyresintäkten ska deklareras i det land där man är skattskyldig. Bor man i Sverige är man skattskyldig även här, men får då göra avdrag för den spanska/portugisiska skatten.

Hur beskattas jag när jag säljer min bostad i Spanien eller Portugal?

Är du bosatt och skattepliktig (residente) i Spanien beskattas din kapitalvinst med 20-24 % under 2015 och 19-23 % under 2016. Om du istället är skattepliktig i Sverige (no residente) beskattas din kapitalvinst med 20 % under 2015 och 19 % under 2016 men du får göra avräkning med den spanska skatten mot din svenska skatt.

En reavinstskatt ska betalas i Portugal på ca 25%.

Vi rekommenderar vi att du tar hjälp av en skatteexpert för att upprätta deklarationen.

Arvsskatten är borttagen i Sverige men vad gäller om jag har tillgångar i Spanien eller Portugal när jag dör?

I Spanien finns fortfarande arvsskatten kvar och dina efterlevande betalar arvsskatt enligt en progressiv tabell och med visst grundavdrag för nära familj.

I Portugal betalar man ingen arvsskatt i direkt upp eller nedgående led.

Saknar du svar på just din fråga eller vill du veta mer? Kontakta våra mäklare som kan rekommendera ett juridiskt ombud. 

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.