Sök bostad eller innehåll

Villkor

Jag är införstådd med att uppgifter jag lämnar kommer att sparas av The Real Estate Agency som föreskrivet i lagen om skydd av personliga data (Protección de Datos de Carácter Personal). För att uppgifterna om mig ska vara aktuella, såsom namn- och adressuppgifter, får The Real Estate Agency uppdatera uppgifterna från andra register. Jag godkänner att The Real Estate Agency skickar information om produkter, tjänster och erbjudanden. Jag godkänner även att Swedbank, Swedbank tillhörande företag eller företag som samarbetar med Swedbank/The Real Estate Agency sänder information till mig. Jag kan när som helst välja att inte längre få information från ovanstånde företag. Jag kan också när som helst få information om de uppgifter om mig som ni har registrerat samt begära att uppgifter om mig rättas eller tas bort.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.